آنجا سیگار بیماری شیمیایی اخبار پزشکی

آنجا: سیگار بیماری شیمیایی اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار پزشکی پیش بینی ریسک مبتلا شدن به آلزایمر در زنان بر اساس تعداد بارداری

طبق نتیجه های یک تحقیق جدید، سابقه بارداری زنان می تواند ریسک مبتلا شدن آنان به بیماری آلزایمر را آینده نگری کند.

پیش بینی ریسک مبتلا شدن به آلزایمر در زنان بر اساس تعداد بارداری

پیش بینی ریسک مبتلا شدن به آلزایمر در زنان بر اساس تعداد بارداری

عبارات مهم : محققان

طبق نتیجه های یک تحقیق جدید، سابقه بارداری زنان می تواند ریسک مبتلا شدن آنان به بیماری آلزایمر را آینده نگری کند.

به گزارش مهر، دکتر «کی وونگ کیم»، سرپرست تیم تحقیق از موسسه ملی دمانس کره جنوبی، در این باره می گوید: «ما دریافتیم زنانی که ۵ وضع حمل یا زیاد داشته اند در مقایسه با زنانی که تعداد وضع حمل کمتری داشته اند ۷۰ درصد کمتر در معرض مبتلا شدن به آلزایمر قرار دارند.»

این تیم تحقیق به یک نتیجه جالب دیگر هم دست یافت: بارداری معیوب ریسک بیماری آلزایمر را در زنان در مقایسه با زنانی که اصلا سقط جنین به صورت عمدی یا غیرعمدی نداشته اند، تا حدود ۵۰ درصد کم کردن می دهد.

پیش بینی ریسک مبتلا شدن به آلزایمر در زنان بر اساس تعداد بارداری

در این مطالعه، تیم تحقیق به بررسی دو مطالعه انجام شده است در کره و یونان پرداخت. در مجموع سابقه تعداد بارداری و شروع آلزایمر در بین حدود ۳۵۵۰ زن مسن بررسی شد.

محققان معتقدند نوسان هورمون استروژن خانمانه در طول بارداری احتمالا در وجود این رابطه نقش دارد.

طبق نتیجه های یک تحقیق جدید، سابقه بارداری زنان می تواند ریسک مبتلا شدن آنان به بیماری آلزایمر را آینده نگری کند.

به گفته محققان، استروژن تا هفته هشتم بارداری دو برابر می شود و در نهایت به ۴۰ برابر میزان قبل از بارداری می رسد. سپس این میزان هورمون به سرعت بعد از وضع حمل اُفت می کند.

مطالعه قبلی نشان داده است که میزان بالاتر استروژن تا حدودی موجب محافظت در برابر تجمع پلاک های بتاآمیلوئید، که با شروع بیماری آلزایمر مرتبط هست، می شود.

با این حال محققان تاکید می کنند نیاز به مطالعات بیشتری در زمینه مکانیسم مربوط به وجود رابطه بین بارداری و ریسک بیماری آلزایمر وجود دارد.

پیش بینی ریسک مبتلا شدن به آلزایمر در زنان بر اساس تعداد بارداری

واژه های کلیدی: محققان | بیماری | آلزایمر | بارداری | مبتلا شدن | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog